Friday, August 27, 2010

SEJARAH BAHASA ROJAK

    Seperti bahasa-bahasa lain, bahasa rojak mempunyai sejarahnya yang tersendiri.Kewujudan bahasa rojak telah dikesan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Ini kerana, satu entrepot antarabangsa telah ditubuhkan oleh Parameswara pada tahun 1402 di Melaka. Penubuhan pelabuhan ini telah menarik ramai pedagang yang secara keseluruhannya bertutur melebihi 80 bahasa dari pelbagai bangsa dan budaya. Mengikut ensiklopedia Malaysia, ia merupakan sebahagian daripada pijin bahasa penghubung. Di Malaysia, pijin bahasa ini dikenali sebagai bahasa rojak .Semasa pemerintahan Parameswara, apabila dua kumpulan pedagang yang berlainan bahasa dan bangsa berinteraksi, mereka akan cuba bertutur dalam apa jua bahasa untuk mendapatkan keputusan terbaik dalam memahami antara satu sama lain. Hal ini menyebabkan wujudnya campuran bahasa dalam pertuturan. Maka, wujudlah bahasa rojak