Friday, August 27, 2010

KEBURUKAN BAHASA ROJAK

  1. negara memiliki bangsa yang gagal berkomunikasi dengan baik
  2. Menurunkan kedudukan bahasa Melayu.
  3. Menjejaskan keberkesanan komunikasi dalam masyarakat sekaligus menimbulkan salah faham.
  4. Mutu penguasaan bahasa Melayu terus merosot dan lemah serta terhakis, hal ini akan memberi kesan kepada bahasa ilmu, bahasa pentadbiran, bahasa undang-undang, dan budaya.
  5. Pembelajaran dalam bahasa Melayu di sekolah terjejas sehingga mendatangkan kesan negatif dalam jangka masa panjang.
  6. Penghayatan terhadap bahasa Melayu semakin berkurang.